Moduli su namjenjeni za zamjenu postojećih lampi u kućištima za uličnu rasvjetu.
Zamjena je jednostavna u obliku kita.
Možete kupiti i samo module za izradu vlastitih setova za zamjenu.
Slijedeća slika prikazuje lampu sa ugrađenim LED modulom:


Pelcom d.o.o.,  Medarska 69, 10000 Zagreb
tel:00(385)16184040,