Slican MobilePhone je servis koji omogućava korištenje GSM telefona ili privatnog telefona kao ekstenzije priključene na telefonsku centralu tvrtke. Na taj način povećava se mobilnost i efikasnost zaposlenika.

Slican MobilePhone je namijenjen:

 • Svima koji moraju ostati dostupni tijekom kretanja po zgradi, halama, skladištima i dr.

 • mobilnim radnicima koji su često izvan ureda ili čak ni nemaju svoj ured

 • tvrtkama koje omogućavaju rad od kuće - svaki kućni telefon može postati dio komunikacijskog sustava tvrtke

Zahtjevi za MobilePhone:

 • Slican tel. centrala (CCT, CXS, MAC)

 • uključen glavni telefon

 • licenca u tel. centrali

 • aktivacija u tel. centrali od strane administratora

 • dodjela vanjskog broja (GSM ili fiksni) koji će raditi kao paralelni telefon

 • uključenje/isključenj usluge vrši se od strane zaposlenika korištenjem PIN-a

 

Dodatno, korisnici MobilePhone usluge mogu koristiti i funkciju CallBack. Na taj način moguća je uspostava odlaznih poziva s paralelnog telefona koristeći tel centralu i na račun tvrtke.

 • CallBack funkcija moguća je samo za brojeve (ekstenzije) unaprijed definirane u tel. centrali. Zbog toga nema opasnosti od gubitka lozinke ili provale u centralu.

 • Obzirom da funkcija CallBack za korisnika ne inicira nikakve troškove povezivanja, imamo mogućnost definiranja privatnih GSM telefona kao "paralelnih telefona" te na taj način ne moramo kupovati dodatne poslovne GSM telefone.

 • Sve se odvija unutar tel. centrale - pozivatelju se ne daje privatni broj radnika, a prilikom odlaznih poziva, prikazan je broj tvrtke.

 

Slican MobilePhone - kako radi?

Slican MobilePhone CallBack - kako radi?

Neodgovoren poziv - CallBack usluga uz GSM telefon:

 

Iniciranje poziva - s prvatnog kućnog telefona na trošak tvrtke: