CTS-330.IP

Slican CTS-330.IP je sistemski telefon za korisnike koji trebaju sofisticirani telefonski sistem u kombinaciji s efikasnim upravljanjem pozivima i kontaktima. Telefon se može koristiti odmah po uključenju bez gubljenja vremena na konfiguraciju I podešavanje. Profil telefona je pohranjen u memoriji Slican servera. CTS-330.IP telefon ima visokokvalitetan, osjetljiv na dodir, zaslon u boji koji je lako čitljiv u svim svjetlosnim uvjetima.

Pročitaj više

 

CTS-202

Sistemski telefon osigurava pristup svim fukcijama centrale i najveću kvalitetu govora. Ovi sistemski telefoni rade sa Slican CCT-1668, CXS-0424, MAC-6400, IPL-256 i IPM-032 serverima.

Dostupne su 3 verzije telefona:http://www.pelcom.hr/cmsp/uploads/images/Slican/cts_202_1konsola.jpg

CTS-202.BT - Slican sistemski telefon koji omogućava povezivanje bežične bluetooth naglavne slušalice i samim time jednostavntelefoniranje bez upotrebe telefonske slušalice (boja: siva)

CTS-202.CL – sistemski telefon za pristup svim funkcijama centrale (boja: siva, crna)

CTS-203.IP - IP izvedba telefona CTS-202.CL 

Pročitaj više

 

CTS-102

 

Telefon CTS-102 vrlo je jednostavan za upotrebu i omogućava pristup svim funkcijama centrale.

 

Dostupna su 3 različita tipa:CTS-102

CTS-102.IP – s velikim osvjetljenim četverorednim zaslonom

CTS-102.CL-GR – s velikim osvjetljenim četverorednim zaslonom

CTS-102.HT-GR – s dvorednim zaslonom

 

 

Pročitaj više