CAS kontrola troškova

Telefonski i komunikacijski troškovi čine značajan udio u troškovima tvrtke. Uvidom u strukturu troškova te njihovom aktivnom analizom moguće je ostvariti značajne uštede bez ograničavanja slobode komuniciranja za poslovne potrebe.

Jedna izreka kaže "Ovcu bez gospodara striže tko hoće". Nemojte dozvoliti da vaš komunikacijski sustav bude bez nadzora jer može generirati priličan iznos troška.

CAS sustav razvijen je upravo za tu namjenu. Sustav prikuplja podatke o prometu na opremi. Namijenjen je poduzećima koja žele pratiti, analizirati i obračunavati telefonski promet ili druge komunikacijske troškove (GSM telefoni, DATA, vanjske telefonske linije) unutar svoje telekomunikacijske mreže po svim korisnicima i raspoređivati ih po strukturama i instrumentima generiranja troškova.

Prema izvještajima utroška, korisnik ima potpuni pregled nad telefonskim prometom - te mu se daje mogućnost da reducira ili odbaci nepotrebne pozive, prema telefonskim brojevima i o utrošenom vremenu razgovora. Sistem omogućuje izdavanje izvještaja koje korisnik treba i želi. Samo autorizirani korisnik ima pristup podacima.

Pregled, administracija, nadzor i upravljanje sustavom moguće je obaviti sa jednog ili više računala u mreži. Korisnika je moguće izvijestiti o telefonskom prometu po unaprijed programiranom rasporedu. U tom slučaju, CAS automatski, putem e-maila, telefaxa i/ili pisača obavještava korisnika o prometu i troškovima.

CAS sustav omogućuje praćenje i analizu prometa, troškova prema autorima troška, tarifnim zonama, sektorima (odjelima) i autorizacijskim kodovima. Autor troška je u pravilu osoba koja koristi telekomunikacijsku opremu za obavljanje posla. Autor može biti i uređaj koji je programiran da samostalno koristi telekomunikacijski sustav i time generira troškove. Instrument troška je fizički uređaj koji se koristi za komunikaciju.

Praćenje telefonskog prometa omogućava izradu analiza, kako poslovnih, tako i strogo ekonomskih te analiza u svrhu otkrivanja zloupotreba sustava.

CAS sustav se može podesiti da sve troškove automatski raspoređuje prema definiranim kontima za direktno knjiženje u knjigovodstvene aplikacije.

Glavna funkcija CAS-a ostaje ekonomsko ponašanje u telefonskom prometu, gdje se prema izrađenim ispitivanjima i ekonomskim analizama u praksi 20% troškova ne odnosi na poslovno komuniciranje, a troškove se može u startu smanjiti i do 40 %.