Kroz ljudsku povijest, rasvjeta se mjenjala od vatre ognjišta, uljanih lampe, svijeća, edisonove lampe sa žarnom niti, plinskih lampe, fluo, halogene i revolucionarna generacija LED lampe.

LED je kratica za Light Emiting Diode u prijevodu: "Dioda koja emitira svjetlo"
Za razliku od lampe sa žarnom niti koja najveći dio električne struje pretvara u toplinu, a samo manji u svjetlo, LED lampa pretvara veći dio električne struje u svjetlo.

LED tehnologija donosi mnoge prednosti nad klasičnim žaruljama. 
Prva je manja osjetljivost na mehanička oštećenja
  • Dulji radni vijek manje zagrijavanje pa je lakše dizajnirati rasvjetna tijela i moguće je koristiti veći spektar materijala.

Kao najvažnije treba istaknuti nekoliko puta manju ukupnu potrošnju.
Tehnologija LED-a ima visoku iskoristivost izvora u Lumenima/Watu.
Ako imate u kući halogenu rasvjetu onda znate da je zagrijavanje halogenih lampi veliki problem. Dodatnu uštedu ostvarit ćete ljeti na klimatizaciji prostora ako instalirate LED lampe.

Naročitu primjenu ima u zamjeni halogenih lampi u poslovnim prostorima, HOTELA, RESTORANA, UREDA gdje su halogene žarulje ugrađene u stropove. Zamjenom halogenih lampi LED lampama ostvarit će smanjenje ukupnog zagrijavanja, manju potrošnju struje i dulji vijek trajanja.


Što je toplina svjetla? 
Često vam se prikazuje podatak o boji bijelog svijetla u Kelvinima. Ovdje vam želimo opisati što je to. Pojednostavljeno - podatak se odnosi na boju pri toplini isijavanja, a to je slijedeće: 
Uzmete idealnu crnu ploču i zagrijete je na temparaturu usijanja. Užarena ploča će emitirati svjetlo.  Primjer na 2000K ploča će svjetliti žućkastom bojom, na 4000-5000K ploča će isijavati bijelu boju, a na višim teparaturama 7000K i  više isijavat će sa primjesom plavog svjetla. Ovaj opis je vrlo pojednostavljeni prikaz vrijednosti sa kojima se često susrećemo.

Ako vam je rasvjeta upaljena više od 10 sati dnevno uštedu ćete ostvariti već u prvoj godini!

NOVO počeli smo sa izradom LED lampi prema zahtjevu kupca. Razlog uvođenja vlastite izrade LED lampi je podizanje kvalitete.
U prethodnim smo vremenima uvozili lampe i uvijek smo se susretali sa problemom ujednačene boje svijetla i kvalitete cijele lampe.
Nakon više od šest godine prodaje i testiranja LED lampi možemo reći da smo i nešto naučili o LEDu te vam sada možemo ponuditi vrlo kvalitetne LED spot lampe kao zamjenu za postojeće halogene lampe.

Za dobavljača LED dioda kao komponenti odabrali smo EDISON opto koji nam garantira ujednačene isporuke LED dioda za lampe.
Nakon duljeg testiranja odlučili smo se za njih jer nam nude vrlo dobru podršku u dizajniranju lampi, široki spektar BINova (različitih temperatura svjetla), odlične karakteristike dioda uz kvalitetan spektar i dobru karakteristiku povrata boje, CRI >80.

 Zagrijavanje - temperatura tijela LED cup lampe ne prelazi 60°C za razliku od halogene koja se može zagrijati i do 150°C.

 Trajnost – LED po svojoj izvedbi omogućava dugi vijek trajanja, ali jako ovisi o radnim uvjetima. Da bi LED dostigao svoj teoretski vijek trajanja od 100.000 sati vrlo je važno da LED diode rade u pravilnom režimu struja-napon i time ograničiti pretjerano zagrijavanje diode. Ukoliko temperatura LED diode pređe zadanu vrijednost od oko 60° dolazi do naglog pada trajnosti LED lampe. LED dioda je specifična po tome da je potrebno održavati stabilnu struju kroz nju te se na taj način spriječava pretjerano zagrijavanje LED diode. Najveća pažnja poklanja se sklopovima koji reguliraju stabilnu struju LED dioda koje se koriste u LED lampama.

 Kvaliteta - naša LED lampa se može provjeriti već nakon nekoliko sati rada po tome da LED lampu možete primiti rukom i nakon višesatnog rada. Naše lampe su dizajnirane da radna temperatura na kućištu ne prelazi 60°C.

Pelcom d.o.o.,  Medarska 69, 10000 Zagreb
tel:00(385)16184040,