CAS omogućuje vrlo fleksibilne načine izračuna troškova. Cijenu poziva je moguće izračunati prema odlaznom smjeru (operateru), odredištu (lokalni, međunarodni), biranom broju (fiksna, mobilna, data linija) vremenu poziva unutar dana, tjedna ili mjeseca i trajanju poziva. Ako operater šalje tarifne impulse obračun poziva moguće je vršiti i prema broju primljenih impulsa.

Izrada tarifnih tablica je vrlo jednostavna. Doslovce crtanjem tarifnih shema iz tih slika aplikacija generira tarifne tablice za obračun poziva, autotarifiranje. Administrator upisuje različite tarife za trunkove i trunk grupe koji su pridruženi operaterima. Tarife se mogu pripremiti unaprijed i odrediti točan datum kad će biti aktivne, a moguće je napraviti i tarifu unazad te će aplikacija rekalkulirati kompletan promet za već obračunate pozive što je korisno kod usporedbi i izračuna uštede za različite tarifne opcije.