Jednostavan pristup podacima je jedna od prednosti i kvaliteta CAS aplikacije. U suradnji sa postojećim korisnicima kreirali smo gotove izvještaje za prikaz najčešće zahtijevanih podataka o troškovima. Izvještaj će biti prikazan na ekranu ili automatski generiran i dostavljen kao datoteka za ispis i/ili pohranu. Svi ekranski izvještaji se generiraju u realnom vremenu slanjem zahtjeva bazi preko WEB sučelja aplikacije. Generirani podatci u izvještajima su prikazani u HTML formatu na ekranu raspoređeni u tablicama sa zaglavljima kolona koje opisuju vrstu podatka. 
Na ekranima izvještaja desno iznad tablice nalaze se ikone koje predstavljaju funkcije za dodatnu pretvorbu ekranskog izvještaja. Tako se iz ekranskog izvještaja može generirati PDF dokument ili CSV datoteka. Odabranu fomu izvještaja moguće je spremiti kao datoteku na lokalni ili udaljeni disk, ispisati na printer ili poslati kao privitak elektronskoj pošti. Dodatno ovim formama izvještaji mogu biti kao XML datoteke tagirane prema zahtjevu korisnika. Za arhiviranje moguće je iz PDF datoteka generirati pojedinačne ili višestranične TIFF datoteke sa različitim vrstama kompresije i rezolucije. Ovi generatori se dodaju naknadno u aplikaciju nakon specifikacije od strane korisnika.

Pregled troškova je moguć za Lokaciju; Operatera; Sektor; Autora; Pozvani broj; Grupu brojeva. Za svaku od navedenih grupa izvještaja moguće je prikazati tablicu sortiranu po cijeni poziva, duljini trajanja poziva, podatku o odlaznom trunku, operateru poziva, broju poziva po danu, vrsti poziva (fiksni, mobilni, data), odlazni, dolazni

Prikaz izvještaja za troškove poziva raspoređene na sektore unutar organizacijske strukture.

Unutar tablice je grafički prikaz za sektore i/ili autore unutar sektora.

Unutar tablice je radi boljeg pregleda strukture korišten prikaz uvlačenjem teksta.

Osim prikaza troškova za grupe, CAS aplikacija nudi mogućnost generiranja izvještaja za pojedinačne autore troška (osobnih izvještaja). Generator izvještaja omogućuje slanje izvještaja o prekoračenju limita potrošnje direktno u elektronsku poštu autora sa specifikacijom troškova, detaljnim ispisom poziva i eventualnim službenim obrascem o prekoračenju limita.

Administrator određuje vrstu izvještaja i period slanja kroz kroniku događaja a nudi se čitav niz ostalih izvještaja i sistemskih alata kao npr. provjera stanja sustava, dnevni izvještaji, održavanje sustava, kontrola i pokretanje obrada prometa i sinkronizacija, obrade vanjskih podataka itd.