Instalacijom CAS aplikacije u poslovni sustav tvrtke uvijek se pojavi potreba za povezivanje sa postojećim bazama podataka u svrhu razmjene i usklađivanja podataka o korisnicima sustava. Da bi se pravilno rasporedili troškovi po sektorima, odjelima i drugim organizacijskim jedinicama tvrtke potrebno listu uskladiti sa postojećim popisom organizacijskih jedinica. Za usklađenje CAS može koristiti različite protokole za razmjenu podataka kao LDAP, SOAP, ODBC povezivanja, razmjena datoteka SMTP ili RCP.