Pravilno funkcioniranje CAS aplikacije je u velikoj mjeri ovisno o preciznoj administraciji.

Administratori sustava neovisno o Pelcomu mogu raditi administraciju svih dijelova CAS sustava. Administracija je jednostavna i omogućuje praćenje promjena napravljenih u sustavu.

 Kratki pregled administracije:

 • Administracija operatera

  • Promjena postavki operatera

  • Dodavanje/pridruživanje tarifnih zona operateru

  • Promjena postavki tarifnih zona

  • Pregled kronologije promjena na tarifnoj zoni

  • Dodjeljivanje pozivnih brojeva tarifnoj zoni

  • Uređivanje tarife u tarifnoj zoni

  • Promjena postavki tarife

  • Pregled kronologije promjena na tarifi 

 • Administracija sektora/organizacijske strukture

  • Dodavanje sektora/podsektora (do 8 podnivoa)

  • Promjena postavki sektora/podsektora

  • Pregled kronologije promjena na sektoru/podsektoru

  • Dodjeljivanje autora troškova sektoru/podsektoru

  • Dodjeljivanje instrumenata troškova autorima troška

  • Pretraživanje sektora / autora / instrumenata troškova

 • Administracija korisnika

  • Dodavanje korisnika i definiranje tipa korisnika

  • Promjena postavki korisnika

  • Određivanje prava pristupa korisniku na temelju ograničenja po sektorima / autorima

 • Administracija account kodova

  • Dodavanje account koda

  • Promjena postavki account koda

  • Pregled kronologije promjena na account kodu

 • Administracija pozivnih brojeva

  • Dodavanje pozivnih brojeva

  • Promjena postavki pozivnog broja

 • Administracija grupa pozivnih brojeva

  • Dodavanje grupe pozivnih brojeva

  • Promjena postavki grupa pozivnih brojeva

  • Dodjeljivanje pozivnih brojeva u grupe

 • Pregled poruka sustava (logova)

  • Pregled poruka o pristupu aplikaciji

  • Pregled promjena

  • Pregled sistemskih poruka

 • Administracija nadziranih poziva

  • Dodavanje nadziranih poziva

  • Promjena postavki nadziranih poziva

 • Ručno pozivanje retroaktivne obrade podataka

 • Administracija događanja

  • Dodavanje događaja

  • Dodavanje kronika događaja

  • Autorizacija izvršavanja događaja po vrsti ili pojedinačno

  • Provjera statusa događaja