• Prijenos podataka sa udaljenih lokacija

 • Obrada telefonskog prometa prenesenog sa udaljenih lokacija

 • Retroaktivna obrada podataka

 • Kontrola troškova po GSM gatewayima i/ili linkovima

 • Kontrola prometa VPN mreže

 • Podešavanje parametara vezanih uz telefonske centrale (lokacije)

 • Podešavanje parametara organizacijske strukture koja služi kao podloga za raspoređivanje troškova

 • Strukturiranje organizacije do 8 pod nivoa. Primjer: Tvrtka-Profitni centar-Sektor-Odjel..

 • Promet i troškovi pojedinih organizacijskih jedinica unutar definirane organizacijske strukture

 • Podešavanje parametara kućnih brojeva

 • Podešavanje parametara tarife, grafički prikaz

 • Podešavanje parametara korisničkog/administrativnog pristupa, prava pristupa

 • Podešavanje ostalih parametara (autorizacijski kodovi, account kodovi, grupiranje pozivnih brojeva, nadzor pozivnih brojeva)

 • Analiza prometa i troškova telefonskog prometa na pojedinim centralama

 • Analiza prometa i troškova telefonskog prometa na pojedinim davaocima TK usluga

 • Analiza prometa i troškova telefonskog prometa po kućnim brojevima

 • Prikaz troška u odnosu na birani broj

 • Prikaz troškova najčešće biranih brojeva

 • Grupiranje troškova prema korisnički definiranim grupama poziva

 • Promet i troškovi telefonskog prometa prema autorizacijskim kodovima

 • Promet i troškovi telefonskog prometa prema tipu poziva - privatni/službeni pozivi

 • Kronološki pregled poziva

 • Detaljni ispis poziva za određeni kućni broj

 • Ispis bilo kojeg izvještaja na pisač (izvještaji u PDF formatu)

 • Slanje izvještaja e-mailom

 • U potpunosti web bazirana aplikacija koja ne zahtjeva instalaciju korisničkih programa

 • Neovisna o operativnom sustavu korisnika

 • Pregled i analiza (drill-down) za pojedinačnog ili grupu korisnika

 • Korisnici sustava mogu generirati svoje osobne izvještaje troškova

 • Prometa i troškova prema kućnom broju centrale

 • Prometa i troškova sektora unutar organizacijske strukture

 • Prikaz izvještaja-listi poziva sortirano po cijeni; duljini trajanja poziva; lokaciji poziva; odlaznoj liniji; prema biranom broju; prema zoni odlaznog poziva

 • Prikaz troškova za određeni period

 • Prikaz troškova u odnosu na korištenog davaoca TK usluga

 • Strukturiranje organizacije do 8 podnivoa. Primjer: Tvrtka-Profitni centar-Sektor-Odjel

 • Grupiranje troškova prema zonama.

 • Prikaz je moguć sa detaljnim ispisom biranog broja, vremena i cijene ili samo ograničiti na prikaz ukupnog troška bez detalja o obavljenim pozivima.

 • Prikaz je moguće ograničiti samo na sektor sa detaljnim ili zbirnim ispisom poziva

 • Broj sektora nije ograničen.

 • Kontrola troškova po GSM gatewayima ili VoIP trunk linijama

 • Usporedba različitih operatera "what IF" analize tarifnih modela

 • Povezivanje na e-mail tvrtke; SMTP

 • Automatsko slanje izvještaja sa PDF generatorom

 • Generiranje formatiranih izvještaja za naknadne obrade, podržani formati XML; CSV

 • Automatizirano generiranje izvještaja sa vremenskim određenjem; dnevno, tjedno, mjesečno..

 • Slanje izvještaja, pojedinačno ili grupno na udaljene poslužitelje u svrhu arhiviranja ili distribucije

 • Praćenje poziva u realnom vremenu, nadzor poziva u svrhu testiranja i održavanja opreme

 • Integracija sa postojećim sustavima za obradu podataka, LDAP, ODBC, SOAP

 • Prikaz izvještaja u HTML, CSV, XML formatu

 • Nadzor poziva, praćenje zlonamjernih poziva