CAS omogućuje kontrolu troškova na telefonskim centralama raznih tipova (Ericsson MD110, Business phone i Cisco Call Manageru, MITEL, AVAYA, SIEMENS, NEXSPAN, AASTRA i ostalima). Oprema može biti samo na jednoj lokaciji ili raspoređena na više lokacija bez teritorijalnih ograničenja, zahvaljujući modemskim vezama ili sve prisutnom internetu.

CAS sustav se sastoji od CAS buffera za prikupljanje podataka o prometu sa izdvojenih lokacija ili tradicionalnih PBX-a, CAS web servera za generiranje izvještaja prema upitima korisnika, CAS baze za obradu i pohranu podataka (Interbase). Ovisno o veličini sustava gore navedeni moduli mogu biti na jednom ili više servera.

Za izdvojene lokacije sa lokalnim centralama koristi se CAB modul. CAB je uređaj za lokalno prikupljanje podataka sa algoritmima za kontrolu i primarnu obradu te slanje podataka centralnom serveru. U slučaju gubitka veze sa centralnim serverom svi podaci ostaju arhivirani i prenose se nakon ponovne uspostave veze.

Prikupljanje podataka sa telefonskih centrala moguće je izvršiti u realnom vremenu koristeći serijski port, TCP/IP protokol te direktnim spajanjem na bazu poziva centrale ili kroz kroniku događanja putem FTP protokola ili XML datoteka.

Organizacijom sustava za obradu prometa sa centralnim serverom dobivate veliku fleksibilnost za daljnje nadogradnje ili izmjene na mreži. Centralizira se administracija korisnika i troškova i povećava sigurnost obrade i čuvanja podataka.

Na centralnom serveru instaliran je programski paket sa velikom fleksibilnošću za korisnike i posebno administratore sustava koji imaju mogućnost izrade vlastitih tarifnih tablica, grupiranje korisnika u sektore, upis autorizacijskih kodova, obradu prema različitim pružateljima TK usluga, nadzor prometa centrale u realnom vremenu i još dosta drugih funkcija za optimizaciju komunikacijskog sustava.

Osim praćenja troškova na kućnim centralama CAS omogućuje obradu vanjskih podataka o troškovima mobitela i vanjskih linija koje su vezane na interni komunikacijski sustav.