Pelcom LED

LED rasvjeta u industriji zauzima značajno mjesto. Kvalitena i optimalna rasvjetljenost radnih prostora je osnova sigurnog rada.

Troškovi za energiju rasvjetljavanja nekad nisu jako značajni kad se radi o industrijskim pogonima sa strojevima velike potrošnje električne enerigije.
LED rasvjeta ima prednost nad visokotlačnim lampama zato što je moguće paliti i gasiti po potrebi. Sigurno da postoji i ušeteda u električnoj emnergiji. LED lampe ne sadrže živu koja je prisutna u visokotlačnim lampama. LED rasvjeta ne emitira UV svjetlo.
Tako kad se odvažu sve činjenice LED rasvjeta je isplativa investicija ili je idealno ako postoji mogućnost mjenjanja postojećih lampi sa LED u slučaju prestanka rada lampe. 

PELCOM je izradio dva tipa lampi za zamjenu industrijskih.
Prvi model je E40 modul svjetlosne snage 5100lm.

Drugi model je lampa u ljevanom aluminijskom kućištu sa vješanje na strop često se zove HighBay lampa.
Ove lampe možemo prema zahtjevu kupca napraviti u snagama 5000 - 12000 lm.

Pogledajte više o lampama na linkovima sa lijeve strane.