Dimer za led

Dimmer adapter za upravljanje intenzitetom LED lampi.
Radi na pricipu rezanja sinusoide izmjeničnog napona popularni termin "Phase cut"
Regulacija na početku periode (forward-phase ili Leading edge) ili na kraju periode (reverse-phase ili Trailing edge) Odaberite prema vrsti lampe.

Podešavanje načina rada je jednostavno prekidačem na adapteru.