TRAČNE svjetiljke sa adapterom za montažu u trostazne tračne šine.
Integrirano napajanje u priključnom konektoru osigurava elegantan dizajn cijele svjetiljke.
Tehnički odvojeno napajanje od tjela svjetiljke osigurava bolje termičke karakteristike i dulji vjek rada.
Više detalja o svjetiljkama možete naći u katalogu kliknite na ovu poveznicu -> OTVORI MI KATALOG
Za prikaz cijena kliknite na ovu poveznicu -> OTVORI MI CJENIK


Svjetiljka ima dobru pokretljivost što osigurava lako podešavanje ovjetljenja.Pelcom d.o.o.,  Medarska 69, 10000 Zagreb
tel:00(385)16184040,