Za olakšano i uredno spajanje LED traka korisno je imati spojne konektore. Ponuda se odnosi na trake širine 8mm sa klasičnim diodama ili COB.

PRIKLJUČAK na ispravljač - rješenje je konektor sa žicom, nema lemljenja spoj je trajan i pouzdan.


SPAJANJE dvije trake uvelike olakšava ravna spojnica


SKRETANJE trake pod kutem od 90° olakšava kutni konektor uz neprekinuto svjetlo trake

Pelcom d.o.o.,  Medarska 69, 10000 Zagreb
tel:00(385)16184040,