LED ISPRAVLJAČI


LED ispravljač je most između mrežnog napona i LED izvora svjetla. U osnovi osigurava stalnu struju istosmjernog napona. 
Za ispravan i siguran rad svjetlosne diode (LED) zahtjevaju konstantnustabilnu struju. LED u strujnom krugu prilikom rada mjenja svoj unutarnji otpor koji opada pri zagrijavanju te bi u slučaju da ispravljač "drži" konstantnu vrijednost napona došlo do povećanja struje kroz LED i time bi se povećavalo zagrijavanje i došlo bi do uništenja LEDa.
Iz gore navedenog razloga vrlo je važno da LED ispravljač održava konstantnu struju na način da prilkom smanjenja unutrašnjeg otpora LEDa smanjuje izlazni napon na vrijednost da struja kroz diodu bude na zadanoj vrijednosti.
Prilikom odabira LED napajanja treba provjeriti podatak o nazivnoj struju LED diode ali je vrlo važno provjeriti naponske granice u kojima dioda radi za navedenu struju.
Primjer je da LED svjetiljka radi na 350mA u naponskom okviru 9-10V. 
Ispravljač mora raditi u navedenim granicama jer u slučaju da mu je naponski okvir niži od navedenog svjetiljka neće svjetliti a u slučaju da je naponski okvir viši vrlo vjerovatno je da će svjetiljka pregoriti.

Pelcom d.o.o.,  Medarska 69, 10000 Zagreb
tel:00(385)16184040,