Vidicode, snimači razgovora, VoIP snimanje razgovora

Vidicode V-TAP adapteri kompakno rješenje za snimanje razgovora

Vidikod je razvio digitalne snimače davne 1995. godine. Vremena se mjenjaju kao i tehnologija te je 2017 godine predstavljena serija V-TAP snimača koji su manji i fleksibilnij nego prijašnji snimači.

Modularno rješenje za kreiranje Vašeg rješenja

V-Tap zadovoljava primjenu za:

  • Lokalno snimanje na SD memoriju
  • Snimanje na spojeno računalo
  • Snimanje na umreženi server, obično je to Apresa server
  • Snimanje u oblak na servis sa Apresa serverom

 V-Tap je moguće povezati na različite načine:

  • Povezivanje VPN kanalom na internet prema vašem serveru
  • Spajanje sa PCa na ugrađeni web server u V-TAPu
  • Ugrađena SD kartica se može izvaditi i snimke preslušati na računalu sa V-Tap klijentom
  • Za povezivanje dostupni su Ethernet, WiFi i USB

Dostupni modeli

V-TAP VoIP - adapter za spajenje na telefonske IP mreže
V-TAP Analog adapter za spajanje na analogne telefonske linije za snimanje
V-Tap ISDN adapter za spajanej na ISDN telefonske linije za snimanje
V-Tap za Android telefone snimanje sa telefona ali najvažnije ej da snimke prebacuje na Vaš server

 PC klijent program

Koristan za pohranu i pretraživanje arhiviranih zapisa. Preuzima zapise sa V-Tap adaptera i kreira bazu podataka na računalu.