Prikupljene podatke o prometu CAS pohranjuje u relacijsku bazu podataka. Pohranjene podatke čuva u izvornom obliku dobivenom sa kontrolirane opreme u svrhu nadzora ispravnosti rada i kontrole grešaka.
Sljedeći korak je obrada prikupljenih podataka, kontrola ispravnosti sloga, izračun tarife, raspored prema organizacijskoj strukturi i upis podataka u bazu za izradu cijelog niza izvještaja.

Kako je CAS potpuno web bazirana dinamička aplikacija na SQL bazi podataka svi izvještaji se kreiraju u realnom vremenu prema zahtjevu korisnika. Osnovni format svih izvještaja je HTML prikaz u internet pretraživaču. Svi izvještaji sa web stranica CAS aplikacije mogu se pretvoriti standardno u PDF ili CSV format za izvoz u vanjske aplikacije. Za korištenje u vanjskim aplikacijama za kreiranje korisnički specifičnmih izvještaja moguće je prema zahtjevu korisnika izraditi XML formatiranu datoteku sa podacima iz odabranih izvještaja.

Izvještaji o troškovima prikazuju podatke o cijeni, trajanju i operateru koji je korišten za poziv. Prikazi podataka o troškovima mogu se grupirati za lokacije unutar sustava od kuda je poziv upućen, za sektore ili organizacijske grupe unutar sustava. Za kontrolu računa operatera, troškove je moguće grupirati prema trunk grupama (prijenosnicima) spojenim na različite operatere.

Svaki od korisnika komunikacijskog sustava ima pristup svojim osobnim izvještajima ograničeno vlastitim korisničkim imenom dodijeljenim od strane administratora.