Prepravka reflektora sa 75W metal halogenom lampom na LED. Ugrađen je 18W modul sa lećom 30°. ISpravljač se nalazi u tjelu reflektora.


PL8 je napravljen za osvjetljenje fasada ili dijelova pročelja. Sastoji se od 8 kom 1W modula sa lećom uslog snopa od 5°.  Kućište je iz ekstrudiranog aluminija otporno na vremenske utjecaje.

PL-pixel je reflektor za linearnu rasvjetu fasada ili za osvjetljavanje uskih prolaza sa veće visine.

Pelcom d.o.o.,  Medarska 69, 10000 Zagreb
tel:00(385)16184040,