AR111 reflektor

AR 111 reflektor za ugradnju u kućište:

 Moguće su razne uzvedbe snage i boje svjetla.
Priključak na stalni izvor struje.